English translation unavailable for Затверджено спеціалізовану вчену раду Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук!.