Мови

  • English
  • Українська

Головна

Новини

Структурні підрозділи

Коротко про ІСМА


Основні наукові напрямки діяльності інституту:
  • матеріалознавство сцинтиляційних та люмінесцентних середовищ;
  • фундаментальні дослідження взаємодії випромінювання із речовиною;
  • розробка технологій та нанотехнологій одержання сцинтиляційних детекторів і створення пристроїв на їх основі.

Вченими інституту виконуються дослідження по створенню та впровадженню у виробництво нових сцинтиляційних матеріалів, виробів з них, а також сучасної радіометричної та спектрометричної апаратури на їх основі. Розробки інституту значною мірою визначають сучасний рівень технології отримання й обробки сцинтиляційних матеріалів.

Створюються наукові основи отримання сцинтиляторів із заданими властивостями на основі оксидних, халькогенідних та галогенідних кристалів. Вивчаються центри та кінетика випромінювання сцинтиляційних матеріалів, їх радіаційна стійкість та інші параметри, основні напрямки та особливости їх використання.