Мови

  • English
  • Українська

Видавництво

Functional Materials
Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України, спільно з іншими науковими організаціями НТК " Інститут монокристалів" НАН України, видається англійською мовою журнал "Functional Materials".
 
Тематика журналу
шляхи створення функціональних матеріалів із заданими властивостями: надпровідників, сегнето- і п'єзоелектриків, синтетичних металів і напівпровідників, сцинтиляторів, електро-, магнітооптичних, магнітних, акустичних, фоторефрактивних, лазерних середовищ та ін., їх синтез, хімічний і структурний дизайн;
структура, фазові перетворення і властивості монокристалів, кераміки, композитів, нанокристалів, аморфних твердих тіл, рідких кристалів, полімерів, тонких плівок і низько розмірних систем (квантових точок і ансамблів, надграток, гетероструктур та ін.) відносно проблем матеріалознавства;
сучасні методи дослідження матеріалів (дифракційний аналіз, електронна мікроскопія, скануюча тунельна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія, спектроскопія та ін.);
проблеми і методи використання функціональних матеріалів у сучасних технологіях (технічна електроніка, мікро- і наноелектроніка, оптоелектроніка, лазерна і п'єзотехніка, інтегральна і волоконна оптика, системи відображення і запису інформації, сенсори, трибологія та ін.).
Журнал регулярно реферується у видавництві «Джерело» (Україна), РИНИТИ (Росія), Chemical Abstracts (США), SCOPUS (ЄС) та Web of Science.
Зміст і статті кожного номера журналу розміщуються в Internet–мережі вільного доступу. Журнал знаходиться у відкритому доступі в DOAJ (Directory of Open Access Journals).
 
Веб-сторінка журналу
http://functmaterials.org...
 
Стан і перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки
ІСМА НАН України також видає серію наукового додатку до журналу "Functional Materials" «Стан і перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки» (ISBN серії – 966-02-2555-5). На поточний час в серії видано 45 монографій.
У видавництві ІСМА НАН України з 2002 року видається серія наукових книг «Стан та перспективи розвитку функціональних матеріалів для науки і техніки».
Засновники видання – Національна академія наук України та Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Головний редактор серії – Гриньов Борис Вікторович, академік НАН України.
Відп. секретар – канд. фіз-мат наук Щербина Євгенія Володимирівна.
Серія присвячена висвітленню проблем створення сучасних кристалічних, керамічних, композиційних матеріалів, а також дослідженню і оптимізації їх складу, структури і властивостей, розробці ефективних інженерно-технологічних аспектів їх практичного застосування.
Серія виходить у вигляді збірників або монографій.
З 2002 по 2015 рік в серії видано 48 книг, назви і анотації представлені на сайті журналу www.functmaterial.org.ua
Книги представлені в Національній бібліотеці ім. В.І.Вернадського та розсилаються по бібліотеках навчальних, наукових і дослідницьких інститутів.