Мови

  • English
  • Українська

Аспірантура

Шановний магістре,
щиро вітаємо Вас та запрошуємо до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Навчання в аспірантурі дозволить Вам гармонійно знайти своє місце в науковій спільноті та надасть сприятливі умови бути інформованим про усі професійні новини. Ви опинитесь у динамічному та креативному середовищі, де завжди є можливість спілкуватися з людьми не просто цікавими та талановитими, але й видатними. Аспірантура – це місце, де Ви зможете реалізовувати проекти з більш високим ступенем самостійності, ніж це було за студентські роки, та навчитесь чітко формулювати свої думки.

Аспірантами керують провідні дослідники. Рівень академічної активності надзвичайно високий: вітчизняні та міжнародні наукові конференції та семінари, можливість брати участь у грантах та дослідницьких програмах, проходити практику у зарубіжних дослідницьких центрах.

При ІСМА працює аспірантура і докторантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за такими спеціальностями:
   105 — Прикладна фізика і наноматеріали (НАКАЗ 1622_про ліцензування)
   132 — Матеріалознавство (НАКАЗ 940_про ліцензування)

Датальніше про правила вступу до аспірантури ІСМА 


Початок навчання в аспірантурі з 01 листопада.

Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з метою акредитації ОНП 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"
З 12 по 14 січня 2022р. в Інституті сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України відбудеться робота експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "105 - Прикладна фізика та наноматеріали" за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
Наказ Про призначення експертної групи 2028е від 13.12.2021
Програма роботи експертної групи в ІСМА НАНУ

Відкрита зустріч з експертною групою. ЄДЕБО 28473, Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України,  ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
Час: 13 січня  2022 р., 14:30 – 15:30. 
 Підключитись до конференції: 
https://us04web.zoom.us/j...
Ідентифікатор конференції: 798 2086 2785
Пароль: 2022
 
Заява про акредитацію
Відомості про самооцінювання ОП
Список аспирантів на 01.11.21
Доробок аспірантів

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
61072, м. Харків, пр. Науки, 60
Завідувач аспірантури: к.ф.-м.н. Нєстєркіна Віра Володимирівна
тел. +38 057 341-01-73
E-mail: nesterkina@isma.kharkov.ua