Мови

  • English
  • Українська

Відділ впровадження науково-технічних розробок (2830)

Основні напрямки діяльності

Впровадження та удосконалення науково-дослідних та науково-технічних розробок з вирощування та обробки сцинтиляторів NaI:Tl, CsI:Tl, CsI:Na, CsI, SrI2:Eu, ZnSe та пластмасових сцинтиляторів на основі полістиролу;
Проведення науково-дослідних експериментів з метою поліпшення сцинтиляційних та оптичних характеристик кристалів;
Розробка методів отримання композиційних сцинтиляторів з оптимальним співвідношенням ціна-якість, створення основ для дослідно-промислового виробництва недорогих детекторів для портальних моніторів, приладів оглядового контролю, а також великих детекторів для фізиці високих енергій.

Технологічне устаткування

Установки для вирощування кристалів напівбезперевним методом;
Установки для вирощування кристалів методом Бріджмена-Стокбаргера;
Установки для вирощування кристалів гарнісажним методом;
Прес для механічного пресування великогабаритних монокристалів;
Полімеризатори для отримання великогабаритних сцинтиляторів на основі полістиролу;
Дільниця синтезу сировини для вирощування лужногалоїдних сцинтиляторів.

Завідувач відділу:

Колесніков Олександр Володимирович
кандидат технічних наук
т. +38 057 341-01-25

Співробітники відділу:

Тарасов Володимир Олексійович
доктор фізико-математичних наук, заступник завідувача відділом
т. +38 057 341-03-92
Тавровський Ігор Ігорович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Таранюк Володимир Іванович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-04-96
Варич Андрій Григорович
Молодший науковий співробітник
т. +38 057 341-04-96
Діденко Андрій Сергійович
провідний інженер
т. +38 057 341-06-12
Назаренко Микола Вікторович
Провідний інженер
Сібілєва Тетяна Григорівнa
молодший науковий співробітник
т. +38 057 341-04-37
Шпилинська Олександра Леонідівна
Молодший науковий співробітник
Гриппа Олександ Юрійович
кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, старший дослідник
т. +38 057 341-02-71

Основні проекти та публікації:

A.Yu.Boyarintsev, N.Z.Galunov, L.G.Levchuk, E.V.Martynenko, T.A.Nepokupnaya, Yu.D.Onufriyev, V.F.Popov, O.V.Voloshyna. Radiation resistance of composite scintillators containing grains of Y2SiO5:Ce or Y3Al5O12:Ce obtained by solid-phase synthesis, Functional materials 25  (2018) 006-012.

The CMS HCAL collaboration. Brightness and uniformity measurements of plastic scintillator tiles at the CERN H2 test beam, Journal of Instrumentation 13 (2018) P01002-P01002.

I. Dafinei, S. Nagorny, S. Pirro, L. Cardani, M. Clemenza, F. Ferroni, M. Laubenstein, S. Nisi, L. Pattavina, K. Schaeffner, M.L. di Vacri, A. Boyarintsev, I. Breslavskii, S. Galkin, A. Lalayants, I. Rybalka, V. Zvereva, M. Enculescu. Production of 82Se enriched Zinc Selenide (ZnSe) crystals for the study of neutrinoless double beta decay, Journal of Crystal Growth 475 (2017) 158-170.

Boyarintsev A.Yu., Cherginets V.L., Ponomarenko T.V., Rebrova T.P., A.G.Varich, Bryleva E.Yu., Sheina T.V., Varchenko V.V., Yurchenko O.I. On some features of low-temperature mixed crystallization of CsI solutions obtained from industrial wastes, Functional materials 24  (2017) 640-648.

T.A.Nepokupnaya, A.A.Ananenko, A.Yu.Boyarintsev, A.A.Bobovnikov, A.V.Gektin, S.N.Kovalchuk, Yu.D.Onufriyev, V.Yu.Pedash. Large area detector of low-energy gamma radiation, Functional materials 24 (2017) 678-681.

Бояринцев А.Ю., Непокупна Т.А., Онуфрієв Ю.Д., Караваєва Н.Л., Креч А.В., Галунов М.З., Сцинтиляційний елемент та спосіб його виготовлення,  Патент 111455 (2016).

A. Gektin, S. Vasyukov, E. Galenin, V. Taranyuk, N.Nazarenko, V. Romanchuk. Strontium iodide: technology aspects of raw material choice and crystal growth, Functional materials 23 (2016) 473-476.

Таранюк В.И, А.В. Колесников, Гектин А.В. Спосіб одержання кристалів, зокрема кристалічних пластин великої площі, Патент на винахід 108798 (2015).

Taranyuk, V.I., Gektin, A.V, A.V. Kolesnikov. Crystallization rate control for alkali halide crystal growth by the VGF technique with a skull layer, Crystal Research and Technology 49 (2014) 789–793.

В.И. Таранюк, А. В. Гектин, А.В. Колесников. Установка для выращивания кристаллов методом направленной кристаллизации в гарнисаже, Восточно-Европейский журнал передовых технологий 67 (2014) P. 4–7.

Виготовлення монокристалів для експериментів з пошуку процессу з порушенням  лептонного числа для зарядженних лептонів µ- N → e- N для електромагнітного калориметру Mu2e (Fermilab, США)

Виготовлення великогабаритних пластмасових сцинтиляторів для фізичних експеріментів по вивченню нейтріно для проекту ICARUS / MiniBooNE experiment (Fermilab, США)

Виготовлення монокристалів для реєстрації гамма-випромінення та легких зарядженних часток, що утворюються від релятивистських екзотичних пучків для калориметру CALIFA (прискорювач FAIR, Німеччина)

Розробка та виготовлення радіаційно-стійких композиційних сцинтиляційних елементів зі спектрозміщуючим волокном для  высокогранулярних калориметрів HL-LHC (CERN, Швейцарія)

Розробка та виготовлення сцинтилляційних модулів с SiPM на основі сцинтилляционної пластмаси для HL-LHC (CERN, Швейцарія)

Виготовлення сцинтиляційної пластмаси для вивчення структури нуклонів та адронної спектроскопії за допомогою мюонных та  адронних пучків високої інтенсивності  (Програма COMPASS-II, CERN, Швейцарія)

Розроблено методи вирощування кристалів ZnSe82 для реєстрації подвійного бета-розпаду