Мови

  • English
  • Українська

Захист дисертацій

П.І.Б. здобувача Назва дисертаційної роботи Спеціальність
Васильковський Володимир Сергійович Механізми формування та впливу нанокристалів перовскітів та лазер-індукованих періодичних поверхневих структур на властивості електрохімічних аналітичних систем 105 - «Прикладна фізика та
наноматеріали»
Хромюк Іларіон Федорович Механізм формування імпульсу затриманої радіолюмінесценції в органічних гетероструктурованих сцинтиляторах та їх здатність до роздільної реєстрації іонізуючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу 105 - «Прикладна фізика та
наноматеріали»
Кофанов Денис Олегович Отримання сцинтиляційних кристалів рідкісноземельних гранатів із розплаву у відновлювальному та інертному середовищах 132- «Матеріалознавство»
Ковальчук Сергій Миколайович Створення пластмасових сцинтиляторів великих габаритів на основі полістиролу з однорідними оптичними властивостями 132- «Матеріалознавство»