Мови

  • English
  • Українська

Новини аспірантури

  
10.08.2022    Розпочинається прийом заяв та документів для вступу до аспірантури

Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України запрошує магістрів на навчання до аспірантури за двома акредитованими спеціальностями: 105 Прикладна фізика та наноматеріали та 132 Матеріалознавство.
Навчання в аспірантурі дозволить знайти Вам своє місце у науковій спільноті та надасть сприятливі умови для зростання як науковця. Аспірантами керують провідні дослідники світового рівня. Рівень академічної активності надзвичайно високий: публікація результатів у відомих міжнародних та вітчизняних журналах, які реферуються Web of Science та Scopus, участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях та семінарах за рахунок інституту, можливість брати участь у різноманітних грантах та дослідницьких програмах, проходити практику у зарубіжних дослідницьких центрах.
Документи приймаються до 08 вересня включно.

 
28.03.2023     Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з метою проведення акредитації ОНП 132 – "Матеріалознавство"

Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації ОНП «Матеріалознавство»
З 03 по 05 квітня в Інституті сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України відбудеться робота експертної групи щодо проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Матеріалознавство» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.
Наказ про призначення експертної групи.
З програмою візиту можна ознайомитись за посиланням.


Відкрита зустріч з експертами: ID 35201 Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, ОП "Матеріалознавство"
Час: 04 квітня 2023 14:20 Київ
Підключитися до конференції Zoom
https://us02web.zoom.us/j...
Ідентифікатор конференції: 836 4639 5579
Код доступу: 0404

 

17.03.2023    Зарахування аспірантів на умовах контракту

Керуючись Правилами прийому до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України у 2023 р. зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України в межах ліцензійного обсягу на умовах контракту на термін з 01 квітня 2023 року до 31 березня 2027 року 
Неугодова Євгена Ігоровича, науковий керівник: д.ф.-м.н. Семінько В.В.
Наказ № 35 від 17 березня 2023 р.

 

07.10.2022    Зарахування аспірантів (вступ 2022 року)

Керуючись рішенням приймальної комісії (протокол № 2 від 06.10.2022 р.) та згідно з планом підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України на 2022 рік за державним замовленням зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України за денною (очною) формою навчання за державним замовленням з терміном навчання з 01 листопада 2022 року по 31 жовтня 2026 року:
– КИРЕЄВА Віктора Валерійовича за спеціальністю «105 – Прикладна фізика та наноматеріали». Науковим керівником призначити чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Єфімову Світлану Леонідівну, зав. відділу Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
– ГРАНКІНУ Світлану Семенівну за спеціальністю «105 – Прикладна фізика та наноматеріали». Науковим керівником призначити д.ф.-м.н., с.н.с. Сорокіна Олександра Васильовича, заступника директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
– СІБІЛЄВУ Тетяну Григорівну, в.о. молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, за спеціальністю «132 – Матеріалознавство». Науковим керівником призначити д.т.н., с.д. Бояринцева Андрія Юрійовича, заступника директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
– СІБІЛЄВА Миколу Львовича, в.о. провідного інженера Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, за спеціальністю «132 – Матеріалознавство». Науковим керівником призначити к.т.н.  Колеснікова Олександра Володимировича, старшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.
– ВАРИЧА Андрія Григоровича, молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, за спеціальністю «132 – Матеріалознавство». Науковим керівником призначити д.х.н., проф. Чергинця Віктора Леонідовича, зав. лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України.

Наказ №92 від 07 жовтня 2022

10.09.2021    Розклад вступних іспитів

Вступний іспит зі спеціальностей та презентація дослідницької пропозиції відбудеться 03 жовтня 2022 року в к.612.
Вступний іспит з іноземної мови (англійська) відбудеться 23 та 28 вересня 2023 року на базі платформи Zoom.

 05.08.2022     Зарахування у докторантуру

Керуючись рішенням Вченої Ради (протокол № 4 від 25.04.2022 р.) та згідно з планом підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України на 2022 рік за державним замовленням зараховано до докторантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України за денною (очною) формою навчання за державним замовленням з терміном навчання з 01 вересня 2022 року по 31 серпня 2024 року:
- к.ф.-м.н., ст.д. Максимчука Павла Олеговича за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали». Науковим консультантом призначити чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., проф. Єфімову С.Л., завідувача відділу наноструктурних матеріалів ім. Ю.В.Малюкіна Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
- к.т.н., ст.д. Тупіцину Ірину Аркадіївну за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство». Науковим консультантомпризначити акажеміка НАН України, д.т.н., проф. Гриньова Б.В., директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
Наказ №67 від 05 серпня 2022.

 
12.07.2022    З 15 серпня 2022 року розпочинається прийом заяв та документів для вступу до аспірантури

З 15 серпня по 09 вересня 2022 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України буде проводитись прийом заяв і документів для вступу до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 - «Прикладна фізика та наноматеріали» і 132 - «Матеріалознавство».
Прийом заяв та документів буде проводитись з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00. 

26.05.2022    Отримання сертифікату про акредитацію ОП 105

Національне Агентство із Забезпечення Якості Вищої Освіти на засіданні 17 травня 2022 р., протокол № 8 (13) ухвалило рішення щодо акредитації Освітньої Програми за спеціпльністю 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"
Рішення НАЗЯВО ОП-105
Сертифікат про акредитацію ОП-105
 

30.03.2022    Переведення аспірантів на 4й рік навчання (вступ 2019 року)

Згідно з планом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на 2022 рік за державним замовленням та на підставі рішення Вченої ради Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України від 30 березня 2022 р. (протокол №3) переведено аспірантів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України очної (денної) форми навчання за державним замовленням на другий рік навчання:
Ковальчук Сергій Миколайович
Васильковський Володимир Сергійович
Кравченко Олександр Вікторович
Наказ №42 від 30 березня 2022
 

10.01.2022     Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з метою проведення акредитації ОНП 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали"

З 12 по 14 січня 2022р. відбудеться робота експертної групи з метою проведення акредитаційної експертизи освітньої програми "Прикладна фізика та наноматеріали" за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Наказ про призначення експертної групи
Програма роботи експертної групи

Відкрита зустріч з експертною групою. ЄДЕБО 28473, Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України,  ОНП «Прикладна фізика та наноматеріали»
Час: 13 січня  2022 р., 14:30 – 15:30. 
 Підключитись до конференції: 
https://us04web.zoom.us/j...
Ідентифікатор конференції: 798 2086 2785
Пароль: 2022
 

13.12.2021     Візит експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти з метою проведення акредитації ОНП 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали"

З 12 по 14 січня 2022р. в Інституті сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України відбудеться робота експертної групи з метою проведення акредитаційної експертизи освітньої програми 105 – "Прикладна фізика та наноматеріали" за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

01.10.2021    Зарахування аспірантів (вступ 2021 року)

Керуючись рішенням Вченої Ради (протокол № 11 від 28.10.2021 р.) та згідно з планом підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України на 2021 рік за державним замовленням зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України за денною (очною) формою навчання за державним замовленням з терміном навчання з 01 листопада 2021 року по 31 жовтня 2025 року:
- Мартинова Данила Юрійовича за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали». Науковим керівником призначити д.ф.-м.н., проф. Сліпченка М.І., провідного наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
- Суддю Олександра Валерійовича за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство». Науковим керівником призначити д.ф.-м.н., проф. Сліпченка М.І., провідного наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України
Наказ №176 від 28 жовтня 2021

28.10.2021    Переведення аспірантів на наступний рік навчання

Керуючись рішенням Вченої ради Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України від 28 жовтня 2021 р. (протокол №11) та планом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на 2021 рік за державним замовленням переведено аспірантів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України очної (денної) форми навчання за державним замовленням
на другий рік навчання:
Скрипник Тамара Володимирівна,
Пісклова Поліна Валеріївна,
Галеніна Вікторія Володимирівна;
на третій рік навчання:
Хромюк Іларіон Федорович,
Кофанов Денис Олегович,
Смеречук Анастасія Сергіївна.
Наказ №177 від 28 жовтня 2021

21.10.2021    Звіт аспірантів 1 та 2 років навчання (вступ 2019, 2020 років)

Звіт аспірантів 1 та 2 років навчання (вступ 2019 та 2020 років) про виконання освітньої та наукової складових ОНП відбудеться на засіданні Вченої ради ІСМА НАНУ 28 вересня 2021 року.
З результатними атестації можна ознайомитись за посиланням

16.09.2021    Затвердження нової освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 - "Прикладна фізика та наноматеріали"

16.09.2021 на засіданні Вченої Ради після обговорення та внесення змін була затверджена нова освітньо-наукова програма за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» (ОНП-105-2021) та за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» (ОНП-132-2021).

10.09.2021    Розклад вступних іспитів

Вступний іспит зі спеціальностей та презентація дослідницької пропозиції відбудеться 29 вересня 2021 року об 11.00 в к.612.
Вступний іспит з іноземної мови (англійська) відбудеться 24 вересня 2021 року об на базі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків.

01.08.2021    З 16 серпня 2021 року розпочинається прийом заяв та документів для вступу до аспірантури

З 16 серпня по 10 вересня 2021 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України буде проводитись прийом заяв і документів для вступу до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» і 132 – «Матеріалознавство».
Прийом заяв та документів буде проводитись з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00. Контактна особа: Нєстєркіна Віра Володимирівна, тел. 341-01-73

01.07.2021    Зміни в освітньо-науковій програмі за спеціальністю 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали».

За результатами проведеного анкетування серед аспірантів, які прослухали усі навчальні дисципліни (обов’язкові та за вибором), Комісія з питань забезпечення якості освіти (протокол) дійшла висновку про необхідність змін в поточних  освітньо-наукових програмах за спеціальностями 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» та 132 – «Матеріалознавство».
Запрошуємо усіх бажаючих ознайомитись з проектами нових ОНП-105-2021 та ОНП-132-2021
, а також висловити свої зауваження та побажання.

30.03.2021    Переведення аспірантів на 3й рік навчання (вступ 2019 року)

Згідно з планом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на 2021 рік за державним замовленням та на підставі рішення Вченої ради Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України від 24 березня 2021 р. (протокол №4) переведено аспірантів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України очної (денної) форми навчання за державним замовленням на другий рік навчання:
Ковальчук Сергій Миколайович
Васильковський Володимир Сергійович
Кравченко Олександр Вікторович
Наказ №65/01 від 30 березня 2021

26.10.2020    Переведення аспірантів на 2й рік навчання (вступ 2019 року)

Згідно з планом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на 2020 рік за державним замовленням та на підставі рішення Вченої ради Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України від 13 жовтня 2020 р. (протокол №7) переведено аспірантів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України очної (денної) форми навчання за державним замовленням на другий рік навчання:
Хромюка Іларіона Федоровича
Полупан Ярославу Ігорівну
Кофанова Дениса Олеговича
Смеречук Анастасію Сергіївну
Наказ № 156 від 13 жовтня 2020

13.10.2020    Зарахування аспірантів (вступ 2020 року)

Відповідно до рішення Приймальної комісії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (протокол №2 від 13.10.2020 р.) та згідно з планом підготовки наукових кадрів Національної академії наук України на 2020 рік за державним замовленням зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України на термін з 01 листопада 2020 року до 31 жовтня 2024 року наступних абітурієнтів:
Скрипник Тамару Володимирівну, науковий керівник: д.т.н. ст.д. Беспалова І.І.
Пісклова Поліна Валеріївна, науковий керівник: д.ф.-м.н. с.н.с. Сорокін О.В.
Галеніна Вікторія Володимирівна, науковий керівник: д.т.н. проф. Сідлецький О.Ц.
Наказ № 155 від 13 жовтня 2020 року

13.10.2020    Звіт аспірантів 1 року навчання (вступ 2019 року)

Звіт аспірантів 1 року навчання (вступ 2019 року) про виконання освітньої та наукової складових ОНП відбудеться на засіданні Вченої ради ІСМА НАНУ 13 жовтня 2020 року.
З результатами атестації можна ознайомитись за посиланням

16.09.2020    Розклад вступних іспитів

Вступний іспит зі спеціальності та презентація дослідницької пропозиції відбудеться
Спеціальність 105 – «Прикладна фізика та наноматеріали» – 25 вересня 2020 року об 11.00
Спеціальність 132 – «Матеріалознавство» – 24 вересня 2020 року об 11.00
Вступний іспит з іноземної мови (англійська) відбудеться 02 жовтня 2020 року об на базі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків.

14.08.2020    З 17 серпня 2020 року розпочинається прийом заяв та документів для вступу до аспірантури

З 17 серпня по 10 вересня 2020 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України буде проводитись прийом заяв і документів для вступу до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 - «Прикладна фізика та наноматеріали» і 132 - «Матеріалознавство».
Прийом заяв та документів буде проводитись з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00. Контактна особа: Нєстєркіна Віра Володимирівна, тел. 341-01-73

28.07.2020    Зміна Гаранта освітньої програми за спеціальністю 105 - «Прикладна фізика та наноматеріали»

У зв’язку зі смертю чл.-кор. НАН України, проф. Малюкіна Ю.В. обов’язки керівника проектної групи та Гаранта освітньої програми з підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 105 - «Прикладна фізика та наноматеріали» покладаються на д.ф.-м.н. Сорокіна О.В.
Наказ №104 від 28.07.2020
23.03.2020    Переведення аспірантів на 2й рік навчання (вступ 2019 року)

Згідно з планом підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України на 2020 рік за державним замовленням та на підставі рішення Вченої ради Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України від 16 березня 2020 р. (протокол №3) переведено аспірантів Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України очної (денної) форми навчання за державним замовленням на другий рік навчання:
Ковальчук Сергій Миколайович
Васильковський Володимир Сергійович
Кравченко Олександр Вікторович
Наказ №36/01 від 23 березня 2020

17.03.2020    Оголошення про переведення на дистанційну форму навчання

У зв’язку з встановленням карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 заняття з аспірантами переведено у дистанційну форму. Заняття будуть проводитись згідно із розкладом.

17.10.2019    Зміни в складі аспірантів ІСМА НАН України

Згідно з рішенням Вченої ради ІСМА НАНУ (протокол №11 від 01.10.2019) і листом НАН України №10/112 від 11.10.2019
– відрахувати Тимошенка Арсенія Дмитровича з аспірантури ІСМА НАНУ у зв’язку з переведенням до аспірантури Інституту монокристалів НАН України (Наказ №122 від 17 жовтня 2019);
– перевести аспірантів, які навчаються за рахунок коштів фізичних осіб на навчання за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного замовлення із збереженням строку навчання:
Ковальчука Сергія Миколайовича, науковий керівник: к.т.н. Бояринцев А.Ю.
Васильковського Володимира Сергійовича, науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Сліпченко М.І.
Кравченка Олександра Вікторовича, науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Сліпченко М.І.
Наказ №123 від 17 жовтня 2019

01.10.2019    Зарахування аспірантів (вступ 2019 року)

Відповідно до рішення Приймальної комісії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (протокол №4 від 01.10.2019 р.) та згідно з планом підготовки наукових кадрів Національної академії наук України на 2019 рік за державним замовленням зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України на термін з 01 листопада 2019 року до 31 жовтня 2023 року наступних абітурієнтів:
Хромюка Іларіона Федоровича, науковий керівник: проф., д.ф.-м.н. Галунов М.З.
Полупан Ярославу Ігорівну, науковий керівник: проф., д.ф.-м.н. Галунов М.З.
Кофанова Дениса Олеговича, науковий керівник: д.т.н. с.н.с. Сідлецький О.Ц.
Смеречук Анастасію Сергіївну, науковий керівник: д.т.н. с.н.с. Сідлецький О.Ц.
Наказ № 111 від 01 жовтня 2019 року

12.09.2019    Розклад вступних іспитів

Вступний іспит зі спеціальності та презентація дослідницької пропозиції відбудеться 24 вересня 2019 року об 11.00, кімната 428 ЛВК.
Вступний іспит з іноземної мови (англійська) відбудеться 25 вересня 2019 року об на базі Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України, Харків.

14.08.2019    З 15 серпня 2019 року розпочинається прийом заяв та документів для вступу до аспірантури

З 15 серпня по 10 вересня 2019 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України буде проводитись прийом заяв і документів для вступу до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» і 132 «Матеріалознавство».
Прийом заяв та документів буде проводитись з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 17-00.

15.04.2019    Зарахування аспірантів на умовах контракту

Керуючись рішенням Приймальної комісії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України від 15.04.2019 (протокол №2) зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України в межах ліцензійного обсягу на умовах контракту на термін з 15 квітня 2019 року до 14 квітня 2023 року наступних абітурієнтів:
Тимошенка Арсенія Дмитровича, науковий керівник: д.ф.-м.н. Сорокін О.В.
Ковальчука Сергія Миколайовича, науковий керівник: д.ф.-м.н. Жмурін П.М.
Наказ № 38 від 15 квітня 2019

19.03.2019    Зарахування аспірантів на умовах контракту

Керуючись рішенням Приймальної комісії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України від 19.03.2019 (протокол №1) зараховано до аспірантури Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України в межах ліцензійного обсягу на умовах контракту на термін з 01 квітня 2019 року до 31 березня 2023 року наступних абітурієнтів:
Васильковського Володимира Сергійовича, науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Сліпченко М.І.
Кравченка Олександра Вікторовича, науковий керівник: д.ф.-м.н., проф. Сліпченко М.І.
Наказ № 25/01 від 19 березня 2019