Мови

  • English
  • Українська

Відділ дослідження люмінесцентних властивостей матеріалів (2307)

Основні напрямки діяльності

  • Дослідження фундаментальних механізмів сцинтиляційних процесів у твердих тілах;
  • Вдосконалення сцинтиляційних детекторів на основі лужних та лужноземельних галогенідних матеріалів;
  • Пошук нових люмінесцентних середовищ для реєстрації різних типів випромінювань;
  • Розробка технології отримання нових люмінесцентних матеріалів.

Технологічне устаткування

Спектрофотометр SpecordМ40 Analytik Jena (оптичне поглинання в діапазоні 190-1100 нм);
Спектрофлюоріметр FLS920 Edinburgh Instruments (люмінесценція при фотозбудженні в діапазоні 200-850 нм; кінетика загасання люмінесценції при фотозбудженні);
Спектрофотометр IRAffinity-1 Shimadzu (оптичне поглинання в ІЧ-діапазоні 400-4000 см-1);
Установки для вимірювання термовисвічування в температурних інтервалах 80–500К і 300–700К;
Установка для дослідження фотопровідності;

Завідувач відділу:

Жмурін Петро Миколайович
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-02-69

Співробітники відділу:

Гектін Олександр Вульфович
член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, головний науковий співробітник
т. +38 057 341-02-81
Ширан Наталія Володимирівна
доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-03-67
Алексєєв Вадим Дмитрович
кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник
т. +38 057 341-01-76
Бояринцева Яніна Анатоліївна
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-03-67
Нейчева Світлана Викторівна
кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник
т. +38 057 341-03-67
Гуркаленко Юрій Олександрович
Молодший науковий співробітник
т. т. +38 057 341-04-72
Єлісєєва Оксана Володимирівна
Молодший науковий співробітник
т. +38 057 341-04-72
Мірошніченко Людмила Олексіївна
Провідний інженер
т. т. +38 057 341-02-13
Єлісєєв Дмитро Анатолійович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-04-72
Мельник Ірина Олексіївна
Провідний інженер
т. т. +38 057 341-04-72

Основні проекти та публікації:

N. Shiran; A. Gektin; S. Gridin; V. Nesterkina; S. Vasyukov; O. Zelenskaya, Defect-Controlled Scintillation Process in Undoped Y3Al5O12 Crystals, IEEE Transactions on Nuclear Science 65 (3) (2018) p. 871 – 876.

X. Lu, S. Gridin, R. T. Williams, M. R. Mayhugh, A. Gektin, Energy-Dependent Scintillation Pulse Shape and Proportionality of Decay Components for CsI:Tl: Modeling with Transport and Rate Equations, PHYSICAL REVIEW APPLIED 7, (2017) 014007.

Inorganic scintillators for detector systems, physical principles and crystal engineering, Ed. by P. Lecoq, A. Gektin, M. Korzhik, Handbook, 2nd Edition, Springer, 2017, 403 p.

A.Gektin, A. Vasil’ev, Fluctuations of ionizing particle track structure and energy resolution of scintillators, Funct. Mater. 24 (4) (2017), p.621-627.

A. Belsky, A. Gektin, S. Gridin, and A.N. Vasil’ev, Electronic and Optical Properties of Scintillators Based on Mixed Ionic Crystals, M. Korzhik and A. Gektin (eds.), Engineering of Scintillation Materialsand Radiation Technologies, Springer Proceedings in Physics 200, Springer International Publishing AG 2017, p.63-82.

A.Gektin, A. Vasil’ev, Scintillation, phonon and defect channel balance; the sources for fundamental yield increase, Funct. Mater. 23 (2) (2016), p.183-190.

A.Gektin, S.Vasyukov, E.Galenin, V.Taranyuk, N.Nazarenko, V.Romanchuk,  Strontium iodide: technology aspects of raw material choice and crystal growth, , Funct. Mater. 23 (3) (2016), p. 473-477.

N.Shiran, A.Gektin, K.Hubenko, V.Nesterkina, P.Arhipov, S.Tkachenko, O.Sidletskiy, Defects related luminescence in yttrium-aluminum garnet crystals, Funct. Mater. 23 (2) (2016), p. 191-196.

Energy Resolution and Slow Components in Undoped CsI Crystals, M. Moszyński, A.SyntfeldKażuch, L. Swiderski, P. Sibczyński, M. Grodzicka, T. Szczęśniak, A. V. Gektin, P. Schotanus, N. Shiran, and R. T. Williams, IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE  63 (2) (2016) p. 459-466.

А. Гектин. Сцинтилляционные материалы – настоящее и будущее. «Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура» — Харьков: «ИСМА», 2015.-270 стр.

S. Gridin, A. Belsky, Ch. Dujardin, A. Gektin, N. Shiran, A. N. Vasil’ev Kinetic model of energy relaxation in CsI:A (A = Tl and In) scintillators, Phys. Chem. C 119, 35 (2015) 20578.

Тема відомчого замовлення «Модифікація сцинтиляційних властивостей кристалів в залежності від складу сполук і типу содопування» (СОДОПУВАННЯ)

Проект №266531 7FP INCO.2010-6.1 «Strengthening Ukraine and EU research cooperation inthe field of Material Sciences» (Акронім ”SUCCESS”) 2010-2013

Проект No. 644269 «Міжнародна та міжсекторіальна мобільність для розробки покращених сцинтиляційних та Черенковських волокон для нових адронних та струменевих калориметрів для майбутніх колайдерів» (Акронім ”Intelum”) програми Європейського союзу Горизонт-2020 “Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) (H2020-MSCA-RISE-2014)

Проект НАТО NUKR SPS G984958 — «New Sensor Materials and Detectors for Ionizing Radiation Detection» (“Нові сенсорні матеріали та детектори для детектування іонізуючого випромінювання») 2016-2019

Institut Lumiere Matiere, Villeurbanne, Lyon, France

National Centre for Nuclear Research, Radiation Detectors Division, Otwock, Poland

Wake Forest University, Department of Physics Winston Salem, NC, Wake Forest, USA

Research Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University, г. Минск, Беларусь

Research Institute for Nuclear Problems of Belarusian State University, г. Минск, Беларусь

Milano-Bicocca University, Dipartimento di scienza dei materiali, Milan, Italy

Optical Material Center, National Institute for Materials Science NIMS, Tsukuba, Japan

Institute of Experimental Physics, Hamburg University, DESY, SUPERLUMI, Hamburg, Germany