Мови

  • English
  • Українська

Відділ сцинтиляційної радіометрії (2319)

Співробітники відділу:

Зубер Валерій Михайлович
В.о. заступника завідувача відділу
Горбачова Тетяна Євгенівна
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
т. +38 057 341-04-95
Зеленська Ольга Віталіївна
провідний інженер
т. +38 057 341-03-80
Зосим Дмитро Іванович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Окрушко Олена Миколаївна
кандидат фізико-математичних наук, науковий співробітник
Власова Ірина Дмитрівна
Провідний інженер-технолог
Дон Олег Олексійович
Провідний інженер
Міцай Лариса Йосипівна
Провідний інженер
Васильковський Володимир Сергійович
Провідний інженер, аспірант

Основні проекти та публікації:

Цільова програма співробітництва НАН України з ЦЕРН та ОІЯД «Ядерна матерія в екстремальних умовах» на 2016-2017 рр.

НДР № ЦО-1-11 «Розробка композиційних сцинтиляційних елементів для фізики високих енергій» № держ. реєстрації 0116U006760 (2016-2017)

Модифікація сцинтиляційних властивостей кристалів в залежності від складу сполук і типу содопування (шифр «Содопування») № держ. реєстрації № 0116U002614 (2015-2017)

Формування сцинтиляційного відгуку в галоїдних і оксидних кристалах з великим поглинанням і розсіюванням світла сцинтиляцій (шифр «Спалах») № держ. реєстрації 0113U001833 (2013-2015)

Створення і характеризація властивостей нанокомпозитних сцинтиляційних матеріалів» (Композит -2) (2013).

Пошук оптимальних фізико – технічних рішень для створення радіоімунного аналізатора на підставі нової системи сцинтилятор – кремнієвий ФЕП (Аналізатор) (2013).

Engineering of bulk and fiber-shaped YAGG:Ce scintillator crystals /O. Sidletskiy, Ia. Gerasymov, D. Kurtsev, V. Kononets, V. Pedash, O. Zelenskaya, V. Tarasov, A. Gektin,B. Grinyov, K. Lebbou, E. Auffray, V. Dormenev, A. Borisevich, M. Korjik //CrystEngComm, 2017, 19 (6), 1001 — 1007

Light collection simulation when determining light yield of single crystal and polycrystalline organic scintillators / Gorbacheva, T.E., Tarasov, V.A., Galunov, N.Z. //Functional Materials — 2015. – Vol.22, № 3. – P.408-415

Scintillation properties of CsSrX3:Eu2+ (CsSr1-yEuyX3, X = Cl, Br; 0 ≤ y ≤ 0.05) single crystals grown by the Bridgman method /V.L. Cherginets, N.V. Rebrova, A.Yu. Grippa, Yu.N. Datsko, T.V.Ponomarenko V.Yu. Pedash, N.N. Kosinov, V.A. Tarasov, O.V. Zelenskaya, I.M. Zenya, A.V. Lopin//Materials Chemistry and Physics, Volume 143, Issue 3, 14 February 2014, Pages 1296-1299

Crystal growth and scintillation properties of CsCaBr3:Eu2+ (CsCa1-xEuxBr3, 0 ≤ x ≤ 0.08)/ A.Yu. Grippa,N.V. Rebrova,T.E. Gorbacheva,V.Yu. Pedash, N.N.Kosinov, V.L.Cherginets, V.A.Tarasov, O.A.Tarasenko, A.V.Lopin// Journal of Crystal Growth,vol. 371, 2013, pp 112-116

Fabrication and characterization of Eu3+-doped Lu2O3scintillation ceramics / Yu.L. Kopylov, V.B. Kravchenko, N.A.Dulina, А.V.Lopin, S.V. Parkhomenko, A.V. Tolmachev, R.P. Yavetskiy, O.V. Zelenskaya // Optical Materials, 35 (4) , 2013, pp. 812-816