Мови

  • English
  • Українська

Лабораторія пристроїв для детектування іонізуючого випромінювання (2319-1)

Основні напрямки діяльності

Розробка та експлуатація систем керування для процесів вирощування монокристалів;
Пристроїі для детектування іонізуючого випромінювання;
Галузі дослідження – аналіз та синтез систем керування для процесів вирощування монокристалів, аналіз процесів детектування іонізуючого випромінювання.

Технологічне устаткування

test

Завідувач відділу:

Суздаль Віктор Семенович
доктор технічних наук
т. +38 057 341-01-45

Співробітники відділу:

Тавровський Ігор Ігорович
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Соболєв Олександр Вікторович
кандидат технічних наук, науковий співробітник
Стрельніков Микола Іванович
Провідний інженер-електронік
Швед Олександр Борисович
Провідний інженер

Основні проекти та публікації:

Пат. 105530. Україна, МПК (2014.01) C30B 15/20 (2006.01), G05D 27/00, C30B 35/00. Пристрій для вирощування монокристалів з розплаву в ампулі. / В.С. Суздаль, Ю.М. Єпіфанов, Ю.С. Козьмін, М.І. Стрельніков, О.В. Соболєв, В.М. Тонкошкур, В.В. Демченко. (Укр); заявник та патентовласник ІСМА, м. Харків. Заявка № а 2012 00017. — Заявл. 03.01.12. – Опубл. 26.05.14. – Бюл. № 10.

Пат. 106103. Україна, МПК (2014.01) C30B 15/20 (2006.01), C30B 35/00, G05D 27/00. Пристрій для адаптивного керування вирощуванням монокристалів із розплаву. / А.С. Довбиш, В.С. Суздаль, С.І. Проценко, І.В. Шелехов, В.В. Москаленко. (Укр); заявник та патентовласник Сумський державний університет, м. Суми. Заявка № а 2012 08957. — Заявл. 20.07.12. – Опубл. 25.07.14. – Бюл. № 14.

Пат. 114450 U . Україна, МПК (2017.01) G01F 23/24 (2006.01), C30B 15/20 (2006.01), G05D 27/00. Пристрій контролю положення рівня розплаву в пристрої управління ростом монокристалів / В.С. Суздаль, Ю.М. Єпіфанов, М.І. Стрельніков, І.І. Тавровський. (Укр); заявник та патентовласник ІСМА, м. Харків. Заявка № u 2016 09238. — Заявл. 05.09.16. – Опубл. 10.03.17. – Бюл. № 5.

Пат. 114804 . Україна, МПК C30B 15/20 (2006.01), G05D 27/00. Спосіб вирощування монокристалів з розплаву в ампулі / В.С. Суздаль, Ю.М. Єпіфанов, Ю.С. Козьмін, В.М. Тонкошкур, С.В. Будаковський. (Укр); заявник та патентовласник ІСМА, м. Харків. Заявка № а 2014 07324. — Заявл. 01.07.14. – Опубл. 10.08.17. – Бюл. № 15.

The Discrete Frequency Responses of Continuous Linear Systems/ Balonin M.О., Suzdal V.S., Sobolev O.V.// Journal of Automation and Information Sciences, 2015.  – V. 47. – Issue 9. – P. 34 – 41.

Простые регуляторы фиксированной структуры в системах управления выращиванием монокристаллов/ Суздаль В.С., Соболєв О.В., Тавровский І.І.// Сер. Состояние и перспективы развития функцион. матер. для науки и техники. – Харьков: «ИСМА», 2016. – 143 c.