Мови

  • English
  • Українська

Вітаємо О.М. Дубовика та В.С. Тінькову із захистом кандидатських дисертацій!

25 листопада 2020р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України відбувся захист кандидатських дисертацій молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Олександра Миколайовича Дубовика на тему "Отримання сцинтиляційних монокристалів ZnWO4, MgWO4 та твердих розчинів (Zn,Mg)WO4" та молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Віри Сергіївни Тінькової на тему "Отримання мікро- і нанопорошків ZnWO4 для композиційних сцинтиляторів", обидві за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.
Вітаємо здобувачів та бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!