Мови

  • English
  • Українська

Вітаємо О.Л. Реброва із захистом кандидатської дисертації!

15 березня 2021р. у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії молодшого наукового співробітника лабораторії синтезу сцинтиляційних матеріалів Реброва Олександра Леонідовича на тему "Тверді розчини на основі хлоридів калію та стронцію, активовані європієм: одержання, очистка та сцинтиляційні властивості" за спеціальністю 102 – Хімія (Галузь знань 10 – Природничі науки).
Вітаємо здобувача та бажаємо подальших наукових та творчих успіхів!