Мови

  • English
  • Українська

Зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам

Шановні колеги! Зверніть увагу!

Нещодавно було внесено зміни до Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, з якими можна ознайомитися за посиланням.

Важливим для наукових працівників є пункт 7:
"період наукової роботи яких становить не менш як п’ять років та які працюють на посадах старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, головного наукового співробітника, доцента, професора, заступника завідуючого (начальника) та завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), завідуючого кафедрою, ректора, проректора з наукової роботи, директора, заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, за умови успішної роботи на зазначених посадах не менше календарного року. Якщо особа працює одночасно на науковій і науково-педагогічній посаді, то зараховується період роботи на одній з цих посад;"

Таким чином для отримання звання старшого дослідника більше не треба чекати 5 років перебування на посаді снс і вище, що особливо важливо для молодих учених.

Оформлюємо документи!