Мови

  • English
  • Українська

Вітаємо Іларіона ХРОМЮКА!

27 грудня 2023 року в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ХРОМЮКА Іларіона Федоровича на тему: «Механізм формування імпульсу затриманої радіолюмінесценції в органічних гетероструктурованих сцинтиляторах та їх здатність до роздільної реєстрації іонізуючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу» з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Запис трансляції захисту можна подивитися на YouTube-сторінці ІСМА.

Детальна інформація щодо захисту доступна на сторінці здобувача.

Щиро вітаємо Іларіона та бажаємо йому подальших успіхів!