Мови

  • English
  • Українська

Робочі програми

Англійська мова (2019)
Англійська мова (2020)
Філософія науки та культури


2020 рік
Підготовка та управління проектами
Сучасна фізика конденсованого стану (Прикладні аспекти, теорія та експеримент)
Прикладні аспекти фізики твердого тіла, наноматеріалів та нанотехнологій
Сучасні люмінесцентні матеріали для технічних та біомедичних застосувань
Радіолюмінесценція конденсованого стану
Технологія отримання функціональних матеріалів

2021 рік
Підготовка та управління проектами
Сучасна фізика конденсованого стану (Прикладні аспекти, теорія та експеримент)
Сучасні люмінесцентні матеріали для технічних та біомедичних застосувань
Технологія отримання функціональних матеріалів

2022 рік
Окремі питання фізики твердого тіла
Основи педагогіки вищої школи 
Сучасні люмінесцентні наноматеріали та нанотехнології для технічних та біомедичних застосувань
Основи нано- і біомедичного матеріалознавства
Підготовка та управління проектами
Сучасні проблеми одержання функціональних матеріалів 
Прикладні аспекти фізики конденсованих середовищ

2023 рік
Окремі питання фізики твердого тіла
Основи педагогіки вищої школи